Šilumokaičiams

Uždaro tipo šilumokaičio tenų alyva

Šilumokaitis, tai indas, kuriame, atskirti plonų pertvarų ar sienelių, du srautai cirkuliuoja nesimaišydami vienas su kitu. Jeigu yra temperatūrų skirtumas, jame vyksta šilumos mainai.

Vienas srautas cirkuliuoja korpuso erdvėje kitas vamzdeliuose. Srautas, tekantis korpuse, yra  valdomas-kreipiamas skersinių pertvarų, kurios priverčia srautą judėti skersai ir geriau apiplauti vamzdelių pluoštą. Pertvarų formos ir išdėstymas numatomos sprendžiant šilumokaičio paskirtį.

Vamzdelinio šilumokaičių termo alyva

Kontaktinio šilumokaičio terminė šilumos perdavimo alyva

Vadovaujantis maksimaliu efektyvumu, greičio ir slėgio nuostoliais, srautas tekantis vamzdeliuose gali būti vienos ar kelių eigų. Norint išvengti šilumos nuostolių tiekiamos šilumos kiekis yra lygus perduodamos visos šilumos kiekiui.

Tačiau efektyvūs šilumos mainai gali vykti tik esant pakankamam temperatūrų skirtumui. Kuo aukštesnis temperatūrų skirtumas, tuo mažesnis šilumos mainų paviršiaus plotas. Tai suteikia pirmenybę nedidelių aparatų konstravime ir gamyboje.  

Šilumos perdavimas šilumokaityje, tai skaičiuotinas dydis, vidutinio logaritminio temperatūrų skirtumo, šilumos perdavimo paviršiaus ploto ir šilumos perdavimo koeficiento. Šilumos perdavimo koeficientas pagrindinai priklauso nuo srauto tekėjimo charakteristikos, tai reiškia, kad priklauso nuo šilumokaičio konstrukcijos.

Šilumos pernešimo alyva

Kita vertus šilumokaičių gamintojai plačiai naudoja praktines žinias apie termodinamines savybes tam tikrų terpių esant atitinkamam slėgiui ir temperatūrai. Tai viena priežasčių padedanti išvengti klaidų, parenkant suderinant medžiagas (pavyzdžiui: taškinė korozija).

Šilumokaičių parinkimas ir gamyba atliekama naudojantis pažangiausiomis pasaulyje programomis ( pavyzdžiui HTRI, Heat Transfer Research Institute, USA) taip pat ir savo sukurtomis programomis kurios plačiai naudojamos tarptautiniu mastu.

Per pilnai drenuojamus kanalus, sterili terpė pakliūna į vamzdelius ir yra aušinama arba šildoma antrinio agento pagalba. Šilumokaičių pagrindinės dalys yra vamzdeliai su dvigubomis sienelėmis užtikrinantys kad esant bet kokiam pratekėjimui vamzdelių tvirtinimo plokštėse, bus išvengta pirminio ir antrinio srautų susimaišymo galimybės. Be to šilumokaičiai saugiam išpildyme, tipai SWF/SWP, saugumui užtikrinti naudojamas dvigubas vamzdelių pluoštas. Kaip priedas naudojamas specialus skiriamasis skystis tarp vamzdelių pluošto kuris suteikia galimybę nedelsiant nustatyti bet kokį pratekėjimą.