Dujų

Dujų paskirstymo įrangos tepimas

Dujų nuotėkis gali būti mirtinas. Tačiau griežti kokybės kontrolės procesai užtikrina patikimus gaminius, kurie ne tik atitinka, bet ir viršija aukščiausius saugos standartus. Visi vožtuvai yra gaminami pačių naujausiose gamyklose ir atliekami išsamūs bandymai, siekiant užtikrinti šių gaminių atsekamumą, ilgaamžiškumą ir veikimo patikimumą.

Dujų slėgio reguliavimo vožtuvo tepalas

Dujų skirstymo tinklas veikia 42-ose šalies savivaldybėse. ESO eksploatuoja 8,5 tūkst. kilometrų skirstomųjų dujotiekių, prie kurių prijungta apie 560 tūkst. privačių bei 9,5 tūkst. verslo ir viešojo sektoriaus klientų objektų.

Dujų skaitmenininimo vožtuvų bloko tepalas

Vožtuvai uždaromi įvykus avarijai dujotiekyje ar kituose dujų perdavimo sistemos įrenginiuose. Tada vožtuvai tiek prieš, tiek po avarijos vietos yra uždaryti. Tokiu atveju, naudojant nuotoliniu būdu valdomus vožtuvus, būtų galima greičiau lokalizuoti pažeistą vamzdyno atkarpą, mažiau dujų būtų išleista į aplinką.

Flanšinių sujungimų tepimui ir sandarinimui