BIO skaidūs

Biologinė Hydrosafe hidraulinė alyva

Ekologiška transformatorių alyva

Biologiškai saugus guolių tepalas

Augaliniai aliejai ir gyvuliniai riebalai tepimo tikslais naudojami daugelį metų. Atradus naftą ir atsiradus nebrangioms alyvoms, alternatyvos tapo nepatrauklios ir liko nuošalyje. Karo metu ir naftos trūkumo metu dėmesys buvo sutelktas į augalinius aliejus. Pavyzdžiui, per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus sparčiai išaugo augalinių aliejų naudojimas kurui, tepalams, tepalams ir energijos perdavimui. Be to, 1973 m. naftos embargas atkreipė dėmesį į naftos alyvos alternatyvas.

Per pastaruosius du dešimtmečius išaugo susidomėjimas augalinio aliejaus lubrikantais, nes išaugo susidomėjimas aplinkosauga. Devintajame dešimtmetyje Europoje naftos produktams buvo taikomi įvairūs įgaliojimai ir reglamentai, todėl reikėjo naudoti biologiškai skaidomus tepalus.