CNC tepalai

CNC frezavimo staklių tepalai

CNC staklių mikro tepimo aušinimo tepimo skystis

CNC staklių linijinių kreipiklių tepalas

CNC gręžimo galvos aukštasūkis tepalas

CNC staklės – tai kompiuteriu valdomos staklės, galinčios atlikti suprojektuotą CAD/CAM užduotį automatiškai

Daugelis CNC staklių veiksmų ir judesių yra labai panašūs ir įprastinėse rankinio valdymo

staklėse, tačiau jomis daugiau judesių ir veiksmų atlieka pats operatorius, o programinio valdymo

staklės pačios tai atlieka pagal programą. Dažniausiai programuotojas arba technologas sukuria staklių

veiksmų eiliškumą ir parašo jį CNC staklių valdymo sistemai suprantama forma, kaip ir dirbant

įprastomis rankinėmis staklėmis be programos. CNC staklės turi atlikti pagrindinius judesius (pjovimo,

pastūmos), pagalbinius judesius (pvz., įrankio priartėjimo) ir veiksmus (pvz., įjungti drožlių konvejerį,

TAS siurblį).

Programinio valdymo staklėse griebtuvo kumšteliai dažniausiai užspaudžiami automatiškai. Kai

detalių gamybai naudojami kalibruoti ruošiniai, jų įtvirtinimui naudojami canginiai griebtuvai. CNC

staklės – tai staklės, turinčios skaitmeninį programinį valdymą (SVP), automatinį įrankių keitimo

įrenginį ir skirtos atlikti didelį kiekį įvairių technologinių operacijų neperstatant apdirbamų detalių.

CNC staklės turi tikslias kompensavimo sistemas, leidžiančias sutaupyti paruošimo laiką ir

išvengti klaidų. Taip pat turi galimybę kompensuoti įrankio nudilimą. Tai pasiekiama tik

matuojant matmenis. Staklėse sumontuotos matavimo galvutės išmatuoja apdirbamos detalės matmenis

ir perduoda informaciją į procesorių, kuris, apdorojęs gautus rezultatus, numato būtiną automatinį

kompensavimą, kad kitos apdirbtos detalės matmenys butų tikslūs.

Šiomis staklėmis dažniausiai atliekami šie darbai: išorinių ir vidinių cilindrinių, kūginių,

fasoninių bei galinių paviršių tekinimas, išorinių ir vidinių sriegių pjovimas, atpjovimas, griovelių

įpjovimas, skylių gręžimas, gilinimas, plėtimas. Šių staklių ypatumas – didelė atliekamų technologinių

operacijų koncentracija, didelis pjovimo įrankių skaičius, aukštas tikslumas, esami automatiniai

ruošinių ir įrankių keitimo įrenginiai