Transformatoriams

Jėgos transformatorių izoliacinė alyva

Transformatorius yra prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Jį sudaro geležinė šerdis ir ant jos užmautos dvi vielos ritės. Ritė, prie kurios jungiama kintamoji įtampa, vadinama pirmine, o ritė, kurioje indukuojama įtampa (elektrovara) prijungus kintamąją įtampą (elektrovarą) prie pirminės ritės, vadinama antrine. Kai kurie transformatoriai turi dvi ar daugiau antrinių ričių.

Aukštos pramušimo įtampos transformatorių alyva

Periodinis elektros srovės pirminėje ritėje kitimas sukelia magnetinio lauko kitimus, kurie indukuoja kintamąją įtampą antrinėje ritėje. Jeigu vijų skaičius ritėse skiriasi, tai abiejose ritėse įtampos yra taip pat skirtingos.

Transformatoriaus magnetolaidžio ir apvijų bako užpildymo alyva

Transformatorių paskirtis

Pramonėje ar įvairiose technikos srityse jėgos transformatoriai dažniausiai reikalingi tais atvejais, kai imtuvo vardinė įtampa skiriasi nuo tinklo įtampos. Jie aukština arba žemina elektros įtampą. Taip pat būna specialieji transformatoriai: maitinti skirti, matavimo transformatoriai, fazių skaičiaus dauginimo, impulsiniai transformatoriai ir tt.

Transformatorių konstrukcijos

Galingi aukštos įtampos transformatoriai yra sudėtingi įrenginiai. Pagrindiniai konstrukciniai elementai yra magnetinė sistema (magnetolaidis), apvijos, izoliacija, bakas, įvadai, aušinimo sistema, įtampos reguliavimo mechanizmas, apsaugos ir matavimo prietaisai, važiuoklė ir kita.

Transformatoriaus bakas skirtas magnetolaidžiui ir apvijoms patalpinti bei alyvai užpilti. Prie transformatoriaus bako tvirtinami termometras ir žemo alyvos lygio relės. Prie bako dugno tvirtinamos važiuoklės, kad būtų galima pastotės teritorijoje pervežti transformatorių. Kad bako nekaitintų sklaidos magnetiniai srautai jie ekranuojami iš vidinės pusės elektrotechniniu plienu arba nemagnetinėmis medžiagomis (variu, aliuminiu).

Alyvos išsiplėtimo bakas yra cilindrinis indas virš transformatoriaus bako, sujungtas su juo vamzdžiu. Išsiplėtimo bakas skirtas alyvos lygiui svyruoti, kai keičiasi apkrova ir alyvos temperatūra. Alyvos kiekio matavimui yra įrengtas alyvos lygio rodiklis Alyva labai imli drėgmei, todėl išsiplėtimo bake įrengiamas oro džiovintuvas iš silikagelio arba naudojamos inertinės dujos (azotas).

Jungiamasis vamzdis yra vamzdis jungiantis transformatoriaus baką su alyvos išsiplėtimo baku. Šiame vamzdyje įrengiama dujinė relė.