Boro nitrido BN milteliai

Boro nitrido pramoninio tepimo milteliai

Boro nitridas yra cheminis junginys, kurio cheminė formulė BN, sudaryta iš vienodo skaičiaus boro ir azoto atomų. BN yra izoelektroninis panašios struktūros anglies gardelės atžvilgiu, todėl egzistuoja įvairiomis kristalinėmis formomis. Grafitą atitinkanti šešiakampė forma yra stabiliausia ir minkštiausia tarp BN polimorfų, todėl naudojama kaip lubrikantas ir kosmetikos gaminių priedas. Kubinė (sfalerito sandara) atmaina, analogiška deimantui, vadinama c-BN. Įprastos formos kietumas yra prastesnis tik už deimantą, tačiau paruoštas naudojant nanostruktūrą, kurioje dominuoja smulkūs dvigubi domenai, kurių vidutinis storis ~ 3,8 nm, jo kietumas viršija sintetinio deimanto kietumą. Jo terminis ir cheminis stabilumas yra pranašesnis už deimantą. Reta wurtzite BN modifikacija yra panaši į lonsdaleitą ir gali būti net kietesnė nei kubinė forma.

Boro nitrido milteliai paviršių tepimui

Boro nitridas gamtoje nerandamas, todėl gaminamas sintetiniu būdu iš boro rūgšties arba boro trioksido. Pradinis produktas yra amorfiniai BN milteliai, kurie paverčiami kristaliniu h-BN kaitinant azoto sraute aukštesnėje nei 1500 °C temperatūroje. c-BN gaminamas atkaitinant h-BN miltelius aukštesnėje temperatūroje, esant didesniam nei 5 GPa slėgiui. Priešingai nei deimantai, didesnės c-BN granulės gali būti pagamintos sulydant (sukepinant) santykinai pigius c-BN miltelius. Dėl to c-BN plačiai naudojamas mechaninėse srityse.

Heksagoninis Boro Nitridas dielektrikai SAULĖS ELEMENTAMS

Heksagoninės struktūros boro nitridas (h-BN) užtikrina tinkamą silicio paviršiaus pasyvaciją ir epitaksinį, didesnių matmenų, mažo defektų tankio, grafeno nanodalelių augimą.

Molyduval Carat NS BN milteliai - Dėl puikaus terminio ir cheminio stabilumo boro nitrido keramika tradiciškai naudojama kaip aukštos temperatūros įrangos dalis. Boro nitridas turi didelį nanotechnologijų potencialą. Gali būti gaminami BN nanovamzdeliai, kurių struktūra panaši į anglies nanovamzdelių struktūrą, t. y. grafeno (arba BN) lakštai, suvynioti ant savęs, tačiau savybės labai skiriasi: tuo tarpu anglies nanovamzdeliai gali būti metaliniai arba puslaidininkiai, priklausomai nuo riedėjimo krypties ir spindulio. , BN nanovamzdelis yra elektrinis izoliatorius, kurio platus diapazonas yra ~ 5, 5 eV (toks pat kaip deimante), kuris beveik nepriklauso nuo vamzdžio chiralumo ir morfologijos. Panašiai kaip ir kitos BN formos, BN nanovamzdeliai yra termiškai ir chemiškai stabilesni nei anglies nanovamzdeliai, todėl kai kuriais atvejais jie yra palankesni.

Heksagonalinis BN yra plačiausiai naudojamas polimorfas. Tai geras tepalas tiek žemoje, tiek aukštoje temperatūroje (iki 900 °C, net ir oksiduojančioje atmosferoje). h-BN tepalas ypač naudingas, kai kiltų problemų dėl grafito (alternatyvaus tepalo) elektrinio laidumo arba cheminio reaktyvumo. Kitas h-BN pranašumas prieš grafitą yra tas, kad jo tepimui nereikia vandens ar dujų molekulių, įstrigusių tarp sluoksnių. Todėl h-BN tepalus galima naudoti net ir vakuume, pvz. kosmose programose. Smulkaus grūdėtumo h-BN tepimo savybės naudojamos kosmetikoje, dažuose, dantų cementuose ir pieštukų laiduose.

Rūšis

Tankis, kg/m³ prie 15°C

Spalva

Dalelių smulkumas,

µm

Panaudojimas, savybės

Molyduval

Carat NS

 

2300

 

Balta

 

9 - 10

Boron Nitride Powder

Heksagonalinės (h-BN) struktūros aukščiausios kokybės sintetinio bario nitrido milteliai. Būdami panašios struktūros kaip natūralus grafitas, duoda puikų sutepimo efektą. Atsparūs sukepimui, šalina strigimus, paviršių sulipimus. Kaip priedas technologiniams procesams, dangų ir tepiklių gamyboje, deimantų atskirimo agentas, specialių metalų šaltam formavimui.

Senuoju pavadinimu "Molyduval Carat BN".

 

Pakuotės : 5 KG bakeliai; 25 kg maišeliai.

Boro nitrido sausieji tepikliai formoms

Boron nitride - Boro nitrdido tepalai

Boron nitride is a chemical compound with chemical formula BN, consisting of equal numbers of boron and nitrogen atoms. BN is isoelectronic to a similarly structured carbon lattice and thus exists in various crystalline forms. The hexagonal form corresponding to graphite is the most stable and softest among BN polymorphs, and is therefore used as a lubricant and an additive to cosmetic products. The cubic (sphalerite structure) variety analogous to diamond is called c-BN. The hardness of the conventional form is inferior only to diamond, but when prepared with a nanostructure dominated by fine twin domains of average thickness ~3.8 nm its hardness exceeds that of synthetic diamond. Its thermal and chemical stability is superior to diamond. The rare wurtzite BN modification is similar to lonsdaleite and may even be harder than the cubic form.

Boron nitride is not found in nature and is therefore produced synthetically from boric acid or boron trioxide. The initial product is amorphous BN powder, which is converted to crystalline h-BN by heating in nitrogen flow at temperatures above 1500 °C. c-BN is made by annealing h-BN powder at higher temperatures, under pressures above 5 GPa. Contrary to diamond, larger c-BN pellets can be produced by fusing (sintering) relatively cheap c-BN powders. As a result, c-BN is widely used in mechanical applications.

Because of excellent thermal and chemical stability, boron nitride ceramics are traditionally used as parts of high-temperature equipment. Boron nitride has a great potential in nanotechnology. Nanotubes of BN can be produced that have a structure similar to that of carbon nanotubes, i.e. graphene (or BN) sheets rolled on themselves, however the properties are very different: whereas carbon nanotubes can be metallic or semiconducting depending on the rolling direction and radius, a BN nanotube is an electrical insulator with a wide bandgap of ~5.5 eV (same as in diamond), which is almost independent of tube chirality and morphology. Similar to other BN forms, BN nanotubes are more thermally and chemically stable than carbon nanotubes which favors them for some applications.

Applications

Hexagonal BN is the most widely used polymorph. It is a good lubricant at both low and high temperatures (up to 900 °C, even in an oxidizing atmosphere). h-BN lubricant is particularly useful when the electrical conductivity or chemical reactivity of graphite (alternative lubricant) would be problematic. Another advantage of h-BN over graphite is that its lubricity does not require water or gas molecules trapped between the layers. Therefore, h-BN lubricants can be used even in vacuum, e.g. in space applications. The lubricating properties of fine-grained h-BN are used in cosmetics, paints, dental cements, and pencil leads.

Hexagonal BN was first used in cosmetics around 1940 in Japan. However, because of its high price, h-BN was soon abandoned for this application. Its use was revitalized in the late 1990s with the optimization h-BN production processes, and currently h-BN is used by nearly all leading producers of cosmetic products for foundations, make-up, eye shadows, blushers, kohl pencils, lipsticks and other skincare products.

Because of its excellent thermal and chemical stability, boron nitride ceramics are traditionally used as parts of high-temperature equipment. h-BN can be included in ceramics, alloys, resins, plastics, rubbers, and other materials, giving them self-lubricating properties. Such materials are suitable for construction of e.g. bearings and in steelmaking. Plastics filled with BN have less thermal expansion as well as higher thermal conductivity and electrical resistivity. Due to its excellent dielectric and thermal properties, BN is used in electronics e.g. as a substrate for semiconductors, microwave-transparent windows, and as a structural material for seals.

Hexagonal BN is used in xerographic process and laser printers as a charge leakage barrier layer of the photo drum. In the automotive industry, h-BN mixed with a binder (boron oxide) is used for sealing oxygen sensors, which provide feedback for adjusting fuel flow. The binder utilizes the unique temperature stability and insulating properties of h-BN.

Parts can be made of h-BN by hot pressing. Union Carbide Corporation produces three grades of BN. HBN, with boron oxide binder, usable to 550–850 °C in oxidizing atmosphere and up to 1600 °C in vacuum, but due to the boron oxide content is sensitive to water. HBR uses calcium borate binder and is usable at 1600 °C. HBC grade uses no binder and can be used to 3000 °C