Mineralinė šaldymo alyva

Mineralinės šaldymo kompresorių alyvos

Rūšis

Klampumas prie 40ºC, mm2 /s

Tankis, prie 15ºC, kg/m3

Pliūpsnio temperatūra PMCC, ºC

Stingimo temperatūra ºC,

Panaudojimas, savybės

Repsol

Polar 32

Polar 46

Polar  68

 

 

32

46

68

 

 

895

900

903

 

195

200

210

 

 

-45

-40

-36

Refrižeratorinė alyva nafteno bazių pagrindu, turinti pagerintą terminį ir cheminį stabilumą, puikias tepimo žemose temperatūrose savybes. Darbui su freonais R12, R22, izobutanu, anglies dioksidu, amoniaku. DIN 51503 KC, ISO 6743-3B-DRA.

 

Leprinxol

RCF KA 22

 

 

22

 

 

908

 

 

165

 

 

-51

Speciali žemo klampumo scroll ir stūmoklinių šaldymo kompresorių alyva darbui su Amoniaku ypač žemose darbinėse temperatūrose.

 

Priklauso Grupė KA – amoniakui (NH3) ir CO2 agentams.

Atitinka DIN 51503 specifikaciją.

 

 

Molylub

RCF KC 32

RCF KC 46

RCF KC 68

RCF KC 100

 

 

32

46

68

100

 

 

892

896

900

904

 

 

170

175

185

215

 

 

-51

-45

-42

-36

Specialios stūmoklinių šaldymo kompresorių alyvos darbui su halogenizuotais freonais, taip pat reikiant aukštesnio klampumo ir amoniakui bei CO2.

 

Priklauso Grupė KC

Atitinka DIN 51503 specifikaciją.

Keičia :

Suniso GS alyvas

 

Molyduval    Patricia KN 68

 

 

68

 

 

925

 

 

182

 

 

-27

Speciali nafteninė refrižeratorinė alyva kompresoriams su metilo chloridu ar anglies dioksidu. Galimi kiti ISO VG32 ir 46 klampumai.

Molylub RCF 32

Aukštos kokybės, žemo klampumo mineralinė šaldymo kompresorių alyva

RCF 32 yra aukštos kokybės, hidratuotos naftetinės bazės mineralinė alyva. Ypatingas bazinių alyvų parinkimas ir moderniausios valymo technologijos leidžia gaminti šį plataus klampumų diapozono RCF alyvų, specialiai skirtų efektyviam šaldymo kompresorių tepimui, asortimentą.

Pritaikymas

          Pramoninėms šaldymo sistemoms, dirbančioms su paprastais HC tipo angliavandeniliais (Izobutanu R600a ) ar anglies dioksidu

Didelių termo apkrovų pramominėms Amoniakinėms šaldymo kopresorių sistemoms (R 717), reikalaujančioms labai žemos stingio temperatūros                                                                                 

Taip pat šaldymo kompresoriams, dirbantiems su R22 tipo freonais                                                                                           

Kituose mechanizmuose, kur dėl neįprastai žemos aplinkos temperatūros yra reikalingi tepalai be priedų, turintys ypač žemą stingimo temperatūrą. Tame tarpe laboratorinė, kriogeninė įranga

Eksploatacinės charakteristikos

  •     Maksimaliai žemas stingimo taškas ir puikios takumo žemose temperatūrose savybės                                                                                                    
  • Didelis atsparumas oksidacijai, anglies junginių formavimuisi
  •     Cheminis stabilumas, atsparumas amoniako sintezės junginiams
  •     Puikios sutepimo ir antikorozinės savybės, būdingos įprastoms lubrikacinėms pramoninėms alyvoms
  •     Žemas flokuliacijos, takumo U vamzdeliu  taškas
     

Specifikacijos ir patvirtinimai

  • Atitinka DIN 51503 KC reikalavimus  (o taip pat viršyja DIN 51503 KA)                                                                                             
  • ISO 6743-3B-DRA klasės alyva                                                                                                          
  • Keičia senąsias Suniso 3GS, Clavus G 32 ir Gargoyle Arctic 155 alyvas                                                                                                           

Būdingos fizikinės charakteristikos

RCF

Metodas

32

Kinematinis klampumas

prie    40°C     cSt            

prie      0°C    cSt                               prie  - 15°C    cSt          

 

ASTM D 445

 

32,0

510

2750

Rūko taškas

ASTM D 97

nesusidaro

Stingimo taškas         °C           

ASTM D 97

< -51

Pliūpsnio taškas        °C

ASTM D 92

> +170

Vario korozija                             3 val prie 100°C

ASTM D 130

1 a

Rūdys              Metodas A

ASTM D 665

normoje

 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio atstovo   Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

 

Mineralinė alyva skirta pramoninių šaldymo įrenginių ir šaldytuvų kompresoriams

naudojantiems NH3 amoniako dujas (R 717)kaip šaldymo agentą.

Mineralinė be vaško (wax free) nafteninė alyva

skirta pramoninių šaldymo įrenginių ir šaldytuvų kompresoriams naudojantiems CFC, HCFC ir NH3 šaldymo agentus.

Nafteno bazių pagrindo mineralinė alyva,

turinti labai geras tepimo šaltyje savybes. Ypač rekomenduojama amoniakiniams kompresoriams su amoniaku (R717), taip pat R600a bei su R12, R22

Hydro-treated, high performance oil for refrigeration

Molylub offers the highest quality lubricants available for today’s refrigeration market.

The increased demand for cleaner operating systems and the heightened environmental

awareness is reflected in the move to semi-synthetic and synthetic refrigeration lubricants.

Synthetic and semi-synthetic fluids are widely used in harsh environments including

ammonia.

Molylub Plyref S68 refrigeration oil provides improved performance over traditional

mineral oils with ammonia. Benefits include cleaner operation, lower carryover, improved

lubrication and reduced foaming