Grūdinimo alyvos

Rūšis

Klampumas prie 40ºC, mm2 /s

Tankis, prie 15ºC, kg/m3

Pliūpsnio temperatūra PMCC, ºC

Spalva

Panaudojimas, savybės

 

 

Molylub

Quenchoil H 2400

 

 

 

27,3

 

 

 

880

 

 

 

> 200

 

 

 

8.0

 

 

Parafininio pagrindo mineralinės metalų grūdinimo alyvos.

Puikus oksidacinis stabilumas, klampos priklausomybės nuo staigaus temperatūros kritimo charakteristika. Efektingas staigaus ataušinimo efektas. Labai ekonomiška išeiga dėl mažo nugaruojamumo. Po apdirbimo metalo paviršius lengvai nusiplauna.

Alyva universaliai tinka dideliems išsiplėtimams visų tipų plienams ir užkepintiems metalams.

 

Metalų grūdinimo skysčiai

Terminio apdorojimo užgrūdinimo alyva

Terminis apdorojimas - tai metalo ir lydinių kaitinimas iki tam tikros temperatūros, išlaikymas joje ir ataušinimas tam tikru greičiu, kad pasikeitus metalo sandarai, būtų gaunamos norimos savybės. Terminio apdorojimo paskirtis gali būti labai įvairi: sumažinamas metalo stiprumas ir kietumas prieš jo apdirbimą pjovimu (tada plienas apdirbamas greičiau), grąžinamas plastiškumas šaltai deformuojant sukietintam metalui, didinamas kietumas ir atsparumas dilimui, šalinami gaminio vidiniai įtempimai, dėl kurių jis gali susikraipyti.

Grūdinimas – staigiausias iki austenitinės struktūros įkaitinto plieno aušinimas vandenyje arba alyvoje

Pagrindinis vandens, kaip aušinimo terpės, trūkumas yra tas,  kad  aušinimo  metu  susidaro  dideli  grūdinimo  įtempimai.  Legiruotieji  plienai  dažniausiai aušinami alyvoje, nes legiravimo elementai mažina kritinį aušinimo greitį ir didina įgrūdinamumą. Grūdinant  alyvoje  susidaro  daug  mažesni  grūdinimo  įtempimai,  gaminiai  mažiau  deformuojasi  ir susikraipo.  Alyvą  šilumą  pašalina  lėčiau,  todėl  angliniai  plienai  alyvoje  grūdinami  tik  tada,  kai gaminių storis yra ne didesnis kaip 5...6 mm., arba kai jie neturi būti labai kieti.

Grūdinimas - tai plienų įkaitinimas iki 30-50°C aukštesnės negu A3 temperatūros, o poeutektoidinių - aukštesnės negu A1 (3.5 pav.), išlaikymas joje ir aušinimas greičiu, didesniu už kritinį, kad plienas pasidarytų kietas, stiprus ir atsparus dilimui. 

Anglinis plienas dažniausiai aušinamas vandenyje, o legiruotasis - alyvoje.

Aušinant plieną greičiu, didesniu už kritinį, austenitas virsta martensitu. Martensitas gali susidaryti tik kintant staiga aušinamam austenitui. Nei feritas, nei cementitas, aušinami bet kuriuo greičiu, nesikeičia. Todėl plienas grūdinimui turi būti įkaitinamas iki tokios temperatūros, kad struktūroje susidarytų austenito. Įkaitintame poeutektoidiniame pliene, be austenito, dar yra antrinio cementito, kuris, būdamas kietesnis už martensitą, nepablogina grūdinimo kokybės.

Molylub QuenchOil H 2400

(Art. No. TO-2400)

Terminio apdorojimo grūdinimo alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta QuenchOil H 2400 yra neskiedžiama iki austentinės struktūros įkaitinto plieno tirpikliais rafinuotų mineralų aušinimo alyva

Pritaikymas

  • Legiruoto plieno gaminių aušinimo operacijoms
  • Legiruoto plieno gaminių iki 5-6 mm storio aušinimo alyva procesams
  • Universaliam grūdinimui esant dideliems išsiplėtimams, visų tipų plienams ir užkepintiems metalams
  • Masinės produkcijos plonasieniams metalo gaminiams, tiek didesniems krumpliaračiams grūdinti
  • Įvairios talpos ir tipų grūdinimo vonelių užpildymui

Eksploatacinės charakteristikos                                                                                                     

  • Mažo garuojamumo, termo stabilios parafininės bazės
  • Geras ontioksidacinis atsparumas ir tinkamumas daugkartinėms pamerkimo operacijoms
  • Puikus aušinimo efektas, daug mažesni grūdinimo įtempimai
  • Užtikrinamas mažesnis gaminių deformavimasis ir susikraipymas

Rekomenduojamos grūdinimo vonelės temperatūros : 50- 80 °C

Būdingos fizikinės charakteristikos

QuenchOil

Metodas

H 2400

Spalva

DIN ISO 2049

Bespalvė, skaidri

Kinematinis klampumas                      prie 40°C                          cSt

prie 20°C                          cSt

                                      DIN 51 562

                                  

 

27,3

70,0

Tankis     prie 15°C          kg/m³

DIN 51 757

880

Degimo taškas                  °C

DIN ISO 3016

226

Pliūpsnio taškas               °C

DIN ISO 2592

> +200

Aromatikų kiekis            %

IR

DIN

8,6

7,0

 

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub  atstovo Pramonei :             

tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt