Ginklų priežiūros skystis

Universali valymo-sutepimo-antikorozinė- konservacinė ginklų alyva

Weapon Oil 967

atitinka :
MILSPEC,
MIL-L-63460
Nato Code : S-761
NSN: 9150-01-364-6442 : buteliukia po 120 ml
NSN: 9150-01-369-4228 ; buteliukai po 1000ml 
NSN: 9150-01-381-5558 : bakeliai po 5 l.

GINKLŲ PRIEŽIŪROS VALYMO IR SUTEPIMO ALYVA

ypač skvarbus, tepamu paviršiumi tolygiai
pasklindantis ginklų tepimo skystis. Sukurtas aukščiausios klas÷s sintetinių
alyvų ir specialiųjų antikorozinių bei d÷v÷jimąsi stabdančių priedų pagrindu.
Tinka net ekstremaliose temperatūrose nuo -54 iki +65°C naudojamų ginklų
sutepimui. Alyva veiksmingai pašalina po šaudymo atsirandančius
prikepimus, sąnašas ir yra pilnai suderinama su ginklų konstrukcijose
panaudotais metalais, jų lydiniais. Apsaugin÷ alyvos pl÷vel÷ išlieka
elastinga tiek prie ypač žemų temperatūrų, tiek nesukiet÷ja prie šūvio metu
pakylančių aukštų temperatūrų. Be to apsaugin÷ alyvos pl÷vel÷ turi
efektingą vandens, purvo, dr÷gm÷s atstūmimą bei korozijos židinių surišimo
savybes. Šia alyva suteptas ginklo paviršius turi gerą antikorozinę apsauga
ir su tokia konservacine danga gali būti ilgai sand÷liuojamas nenaudojamas.
Atnaujinus naudojimą, papildomi paviršiaus valikliai nereikalingi.
skirtas tiek mažo, tiek stambaus kalibro ginklų
priežiūrai juos valant, sutepant ir suteikiant trumpalaikę konservaciją. Todėl
pagal šias kompleksines savybes ši alyva pakeičia net 3 skirtingus
produktus, sutepant judančias ginklų dalis šaudymo metu, darant valymą
nuo prikepimų po šaudymo ir užtepant antikorozinę dangą prieš
sandėliavimą. Dėl gerų antikosidacinių savybių ši alyva puikiai tinka net
didelio kalibro greitašaudžiams kulkosvaidžiams, ženkliai įkaistantiems
nepertraukiamo šaudymo metu.
Turi nežymų ir neagresyvų kvapą, nesukelia svaigulio
neventiliuojamuose patalpose, tuo pranokdamas analogiškus CLP
produktus