Fenilo mišinių Dowtherm alyvos

Specialios DOW šilumos pernešimo alyvos                                             

Rūšis

Klampumas prie 40ºC, mm2 /s

Tankis, prie 15ºC, kg/m3

Pliūpsnio temperatūra PMCC, ºC

Stingimo temperatūra ºC,

Panaudojimas, savybės

 

Dow Corning

Dowtherm Q

 

 

2,37

 

 

975

 

 

120

 

Difinilų termo alyvos

Difiniletano ir alkiluotų aromatikų mišinio šilumnešis su puikiu termo stabilumu ir takumu žemose temperatūrose. Darbui nuo -34°С iki 330°С. Su pranašumu keičia įprastines mineralines alyvas.

 

Dow Corning

Dowtherm T

 

 

12,8

 

 

867

 

 

188

 

Alkilų termo alyvos

Alkiluotų aromatinių junginių pagrindo alyva skystos fazės šilumokaičių sistemoms, kurių darbinės temperatūros nuo -10 iki 288 °С.

 

Dow Corning

Dowtherm A

 

 

3,5

 

 

1056

 

 

113

 

 

12

Bifenilo ir difeniloksido junginių pagrindo šilumnešis skystos ar garų fazės su tarpiniu nešikliu sistemoms. Darbinės temperatūros : skystai fazei nuo 15°С iki 400°С, garų fazei nuo 257°С iki 400°С